Fórum - Téma


No prostě vtipy ,fooory, hlody atd.....


Fórum Vtipy No prostě vtipy ,fooory, hlody atd.....1 ......... 5  6  7  8  9 ......... 23

Pit
Petr Paar
2008-02-03 23:48:28

# # # # # # DOTAZ :

# # # # # #

# # # # # # Dobrý den,

# # # # # #

# # # # # # loni jsem provedl upgrade PŘÍTELKYNĚ1.0 na verzi MANŽELKA1.0 a nový

# # # # program

# # # # # # nečekaně spustil proces DĚTI, s mimořádně velkou spotřebou paměti a

# # # # # systémových

# # # # # # zdrojů. V manuálu není tato funkce zmiňována. Mimo to MANŽELKA1.0

# # také

# # # # # zasahuje

# # # # # # do ostatních programů a natahuje se už při bootování systému.

# # Ostatní

# # # # # programy,

# # # # # # jako například HOSPODA1.8, FOTBAL1.3 a PIVO2.5 od té doby přestaly

# # # # fungovat,

# # # # # při

# # # # # # jejich spuštění se systém zhroutí. Zdá se, že MANŽELKU1.0 nemohu

# # # odstranit

# # # # ze

# # # # # # systému, jelikož nemá funkci remove. Uvažoval jsem o návratu k

# # # # PŘÍTELKYNI1.0,

# # # # # # ale restart skončil neúspěšně a systém byl zablokován. Můžete mi

# # někdo

# # # # # poradit?

# # # # # #

# # # # # #

# # # # # #

# # # # # # ODPOVĚĎ:

# # # # # #

# # # # # # Vážený uživateli,

# # # # # #

# # # # # # toto je velmi častý problém. Mnoho lidí přechází z PŘÍTELKYNĚ1.0 na

# # # # MANŽELKU

# # # # # # 1.0, domnívajíc se, že je to jen neškodný upgrade. Ale MANŽELKA 1.0

# # je

# # # # # operační

# # # # # # systém navržený tak, aby sám spouštěl ostatní aplikace. Nepouštějte

# # se do

# # # # # # instalace! Dodatečné odstranění MANŽELKY1.0 vede k vážnému poškození

# # # # # systémových

# # # # # # zdrojů. Někteří se pokoušeli instalovat PŘÍTELKYNI2.0, resp.

# # MANŽELKU2.0,

# # # # ale

# # # # # # narazili na více problémů, než v původním systému. Jiní zkoušeli

# # spouštět

# # # # # # PŘÍTELKYNI2.0 paralelně na pozadí. Bohužel, MANŽELKA1.0 detekuje

# # # přítomnost

# # # # # # PŘÍTELKYNĚ2.0, což zapříčiňuje konflikty s následným kolapsem

# # systému.

# # # # Jediná

# # # # # # možnost, jak se vyhnout problémům, je vůbec neinstalovat software

# # # MANŽELKA,

# # # # # ale

# # # # # # používat jen verze PŘÍTELKYNĚ. Verze PŘÍTELKYNĚ1.0, 2.0, 3.0 atd.

# # Jsou

# # # # # navzájem

# # # # # # kompatibilní, dokonce se mohou provozovat paralelně. Ve Vašem

# # případě je

# # # # již

# # # # # # pozdě, můžete jen varovat své známé. Jestliže jste tedy již

# # nepromyšleně

# # # # # provedl

# # # # # # upgrade na MANŽELKA jakékoli verze, důsledky částečně zmírníte

# # utilitou

# # # # # # KUTIL2.1. Softwarová záplata PODPANTOFEL není doporučena, přináší

# # riziko

# # # # # Spyware

# # # # # # MILENEC. Stejný problém může někdy ale přinést i instalace KUTILA.

# # # # # #

# # # # # # Ještě varujeme: dejte si velký pozor na nedokumentovanou parazitní

# # # # instalaci

# # # # # # virového programu TCHÝNĚ1.0 !!

# #

# #

# #

#

#

Pit
Petr Paar
2008-02-04 00:34:48

Pohledy na hospodaření v různých politických či náboženských uskupeních

KŘESŤANSTVÍ: Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi

ISLÁM: Máš dvě krávy. Jednu si necháš, druhou vyměníš za manželku.

SOCIALISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka.

KOMUNISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a zavře tě.

NACISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a zastřelí tě.

EVROPSKÁ UNIE:

Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě, jednu zastřelí, druhou podojí a mléko vylije do řeky.

TRADIČNÍ KAPITALISMUS:

Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš si býka.

Stádo se zvětšuje a hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a jdeš do důchodu.

ČESKÝ KAPITALISMUS:

Na dvě krávy si vezmeš půjčku od banky ve výši 1,6 miliardy Kč a odstěhuješ se na Bahamy. Banka posléze zjistí, že to nebyly krávy ze zlata, jak bylo soudním znalcem doloženo, ale dvě rachitické kozy. Rozdíl zaplatí daňoví poplatníci a soudní znalec bez újmy pokračuje ve své živnosti.

AMERICKÁ AKCIOVKA:

Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou, aby dávala mléko za čtyři. Později najmeš konzultanta, aby zjistil proč to kráva nevydržela a musela být utracena.

FRANCOUZSKÁ AKCIOVKA:

Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože chceš tři.

JAPONSKÁ AKCIOVKA:

Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly desetkrát menší a dávaly dvacetkrát tolik mléka. Pak vytvoříš leporelo o chytré krávě nazvané Kravakimono a budeš je prodávat po celém světě.

ČÍNSKÁ AKCIOVKA:

Máš dvě krávy. K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vykazuješ plnou zaměstnanost, vysokou produktivitu skotu a zatkneš novináře, který tato čísla zveřejňoval.

BRITSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Obě jsou šílené.

ITALSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Nevíš ale, kde jsou, a tak jdeš na oběd.

RUSKÁ AKCIOVKA:

Máš dvě krávy.

Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět.

Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš 42.

Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě.

Přestaneš počítat a otevřeš další láhev vodky.

Pit
Petr Paar
2008-02-04 00:36:49

#

# Manželka zahýbá s černochem. Najednou stojí ve dveřích manžel a # říka:

#

# # "Dlouho jsem tě podezříval z nevěry, a teď je to tady - černé na # bílém."

#

Pit
Petr Paar
2008-02-04 00:38:08

Jak chytrá je tvá pravá noha??

Tohle je tak srandovní, že ti to bude vrtat hlavou. a budeš to zkoušet nejméně padesátkrát, abys zjistila, jestli to tu pravou nohu naučíš.

Ale tvoje noha to bohužel nikdy nedokáže:

1. V sedě na židli zvedni pravou nohu ze země a dělej s ní kruhy po směru hodinových ručiček.

2. A teď, když deláš ty kruhy, začni psát ve vzduchu pravou rukou číslo “6”.

Noha změní směr kroužení. Říkala jsem to………A nic s tím neuděláš. Tvoje pravá noha tě vždycky zklame a je jedno kolikrát to budeš zkoušet

Určitě to předej dalším známým - nikdo nebude věřit , že to nejde !

Pit
Petr Paar
2008-02-06 01:05:08

POVOLENÍ PRO VYCHÁZKU MANŽELA S PŘÁTELI

Jméno manžela:

Žádam kompetentní autoritu o povolení k vycházce s přáteli v níže uvedeném čase:

Příchod NEJPOZDĚJI

Datum: Odchod-čas: čas:

V případě, že mi povolení bude uděleno, přísahám na svojí čest, že se budu zdržovat jen na níže uvedených místech a v níže uvedených časech. Slibuji, že nebudu balit jiné ženy. Slibuji, že nebudu oslovovat jiné ženy, než ty, které jsou uvedené v tomto povolení. V žádném případě si nevypnu svůj mobilní telefon. Budu konzumovat jen níže uvedené množství alkoholu. V případě překročení dohodnutých množství přivolám taxi, a potom neodkladně mojí manželku požádám o dodatečné povolení. Souhlasím, že v tomto případě si moje manželka vyhrazuje právo připravit mi peklo na zemi a omezit v následujícím společném týdnu komunikaci se mnou.

Povolený alkohol (jednotky)

Pivo : Víno : Jiné : Celkem :

Autorizovaná místa

pobytu:

Ženy, které smí být osloveny

(např. barmanky)

Důležité! – Klauzule “Topless”

Nezávisle od výše uvedených osob ženského pohlaví, je přísně zakázáno přijít do kontaktu s nahými nebo polohanými ženami. Porušení podmínky má za následek okamžité rozvázání vztahu.

Deklaruji, že jsem si vědom, kdo má v domě slovo. Jsem si vědom, že tento večerní výjezd mě bude stát majetek jako např. kvetiny a dárky. Moje manželka má právo jako prostředek pro kompenzaci užívat moji kreditní kartu.

Slibuji, že po mém návratu budu čúrat výhradně na toaletě. Slibuji, že budu dbát na to, abych svojí manželku nevzbudil a nenechal jí dýchat moje alkoholické výpary. Slibuji, že se nebudu chovat jako opilec.

Ubezpečuji, že všechny údaje v tomto povolení jsou úplné a pravdivé.

Podpis manžela:

Povolení: Uděleno: Zamítnuto: :

Výše uvedené rozhodnutí je konečné. V případě pozitivního rozhodnutí odtrhnout kontrolní ústřižek a po dobu výjezdu neustále nosit sebou

……………………………………………………………………………………………………………

Povolení k večernímu výjezdu manžela v čase:

Datum: Od : Do:

Podpis manželky:

Pit
Petr Paar
2008-02-06 01:06:46

Prosím, věnujte několik minut svého volného času k vyplění tohoto malého naprosto anonymního testu.

Děkujeme za Váš čas a přejeme hodně zábavy.

http://testujeme.foozoos....om/question.php?id=135984

Pit
Petr Paar
2008-02-14 22:56:50

Jednoho dne starý osel spadl do staré studny. Chudák zvíře brečelo a brečelo po několik hodin a farmář se snažil vymyslet, co dělat. Nakonec si uvědomil, že nepotřebuje ani studnu, ani osla a rozhodl se studnu i s oslem zasypat.

Požádal pár sousedů, aby mu pomohli. Každý popadl lopatu a začal házet hlínu, písek i smetí do studny. Napřed osel začal hlasitě brečet, ale pak se utišil.

Ještě tam hodili pár plných lopat a pak se farmář podíval. Tam uviděl něco nečekaného. Jak lopata padla na osla, on to otřásl a pak na to šlápl, aby se dostal výše.

A čím více farmáři na osla házeli hlínu a smetí, tím výše vyšlápnul. A nakonec osel byl tak vysoko ze studny, že vyskočil a odběhl.

Co z toho plyne?

Život na tebe občas bude házet špínu, různé druhy špíny. Umění je to otřást a šlápnout výše.

Každá naše potíž je schůdek, po kterém se dá jít nahoru. My můžeme tak vylézt i z těch nejhlubších studen. Jenom nesmíme přestat, nesmíme se vzdát. Otřesme ze sebe špínu a udělejme krok nahoru!

Pamatuj si 5 jednoduchých pravidel pro spokojenost:

1. Osvoboď srdce od nenávisti. Odpusť těm, co ti ublížili.

2. Netrap se minulostí ani budoucností. Co bylo, to bylo a co bude stejně nevíme.

3. Žij jednoduše a měj radost z toho co máš.

4. Dávej více.

5. Očekávej méně.

Pit
Petr Paar
2008-02-14 22:58:49

# ČVUT - zkouška z fyziky. Profesor se špatně vyspal...

# # Ptá se prvního studenta:

# # - Jedete autobusem a je hrozné horko, co uděláte?

# # - Otevřu okno.

# # - Dobře, a teď mi popište aerodynamické změny, které v autobuse nastanou.

# # - ???????????????

# # - Děkuji, další!

# # Druhý student, stejná otázka, stejná odpověď, stejný výsledek.

# # Za hodinu je stav zápasu profesor versus studenti 9 : 0.

# # Jako desátá vchází pěkná studentka. Profesor se ptá:

# # - Jedete autobusem a je hrozné horko, co uděláte?

# # - Vysvleču si halenku.

# # - Vy mi nerozumíte, je opravdu horko.

# # - Tak si ještě vysvleču sukni.

# # - Je nesnesitelné horko, stupňuje profesor.

# # - Tak si ještě vysvleču podprsenku.

# # To profesorovi vyrazilo dech.

# # Studentka dodává:

# # - Ještě si můžu vysvléct kalhotky, ale okno neotevřu, ani kdyby ses

# posral.

#

#

Pit
Petr Paar
2008-02-14 22:59:38

#

# Pošťák zazvoní na dveře domu. Otevře mu sedmiletý chlapec kouřící obrovské

# cigáro. Překvapený pošťák se ptá:

#

# Ehm... no... Ahoj, rodiče jsou doma? Chlapec si odplivne potom potáhne z cigára,

# vyfoukne na něj dým, odklepne popel na koberec a znuděně prohodí: No hádej blbe,

# co myslíš?... Jsou ?...

#

Pit
Petr Paar
2008-02-14 23:00:29

# Stojí Franta na žebříku a přibíjí hřebík. Pod ním stojí malý chlapeček a dívá

# se. Najednou Frantovi spadne hřebík na zem. Pořádně zakleje a sleze si pro něj

# dolů ze žebříku. Chlapeček mu povídá: Můj tatínek když přibíjí hřebík, vždycky

# má dva, když mu jeden upadne má po ruce druhý. Franta jen něco zamrmlá, vyleze

# na žebřík a za chvilku mu upadne kladivo. Zase musí dolů, zase nadává a

# chlapeček zase komentuje: Můj tatínek má vždy dvě kladiva, když mu jedno upadne

# má po ruce druhé. Franta začíná být z chlapce nervózní a tak se jde k plotu

# vyčůrat. Když se k němu chlapec přišourá a chce něco poznamenat, osopí se Franta

# na něj: Snad mi nechceš říci, že tvůj tatínek má dva pišišíky ? Ano má, -

# přisvědčí chlapec - jeden malý, kterým čůrá a druhý velký, kterým čistí mamince

# zuby ....

Pit
Petr Paar
2008-02-14 23:00:58

Dobrý den, chtěla bych nový klobouk. A na co máte konkrétně na mysli, slečno?

# Konkrétně myslím na brutální soulož, ale k vám jsem si přišla koupit klobouk.

Pit
Petr Paar
2008-02-14 23:01:23

# Jsou dva způsoby jak ovládat ženy, ale nikdo neví jaké........

Pit
Petr Paar
2008-02-14 23:02:44

# # # # Jeden regionální ...

# # # # #

# # # # # František našel práci v továrně na konzervovanou zeleninu Hamé Babice.

# # # # # Jednou takhle přijde domů a přizná se manželce, že má silné nutkání

# # # # # strčit

# # # # # penis do kráječky okurek. Manželka navrhuje, aby šel k psychiatrovi,

# ale

# # # # # František se chce se svým problémem vyrovnat sám. Za měsíc přijde

# # # # # František

# # # # # domů už v jedenáct a říká: "Pamatuješ si, co jsem ti říkal o kráječce

# # # # # okurek?" "Bože, Františku, snad jsi to neudělal?!" "Udělal" smutně

# # # # # přiznal

# # # # # František. "Ach Bože můj, co se stalo?" "No co by, vyrazili mne z

# práce"

# # # # # "Ale neeee, ublížila ti ta kráječka okurek?" "Kráječka okurek? Ta

# # # # # dostala

# # # # # taky padáka."

Pit
Petr Paar
2008-02-14 23:05:36

http://clovekonline.cz/kalkulator-veku

Kolik se dožijete

Pit
Petr Paar
2008-02-14 23:18:59

# Výborný Arabský vtip

# نفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ مكتوم

#

# بن راشد ال مكتوم نائب رئيس رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وبأمر ومتابعة

#

# الفريق اول سمو الشيخ محمد راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع ،

#

# شرعت دائرة الطيران المدني ببي في الاعداد للبدء بتنفيذ ، اضخم مشروع من

#

# نوعه في العالم يتمثلفياامةمدينة مطار جبل علي. واطلع سمو الشيخ محمد بن

#

# راشد ال مكتوم ولي عهد دبي # وزير الدفاع على مجسم هذا المشروع العملاق

#

# واستمع سموه في هذا السياق # بحض سمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم ئيس

#

# دائرة الطيران المدني بدبي الرئيس الاعل لطير ان الامارات ، من فريق عمل

#

# المشروع على شرح تفصيلي حول حجم ومساحة ومرافق واقسام المشر وع الذي سيضم

#

# مدنا عالمي

#

# P.S. Nezapomeň, že se čte z prava doleva :o)

#

#

#

Pit
Petr Paar
2008-02-14 23:21:13

# Stvoření...

#

#

#

# Na počátku pokryl Bůh zemi brokolicí, květákem a špenátem, zelenou, žlutou a

# červenou zeleninou všeho druhu, aby muž a žena mohli žíti dlouho a zdravě.

#

#

#

# A Satan stvořil Algidu a Rafaelo. A zeptal se: "ještě pár horkých višní k té

# zmrzlině?"

#

#

#

# A muž odpověděl "ano, rád" a žena poznamenala: "Mně prosím ještě horkou vafli se

# šlehačkou ."

#

#

#

# A tak každý nabrali 5 kilo.

#

#

#

# A Bůh stvořil jogurt, aby si žena mohla uchovat figuru, která se muži tak

# líbila.

#

#

#

# A Satan vytvořil z pšenice bílou mouku a z řepy cukr a zkombinoval je.

#

#

#

# A žena změnila svou konfekční velikost z 38 na 46.

#

#

#

# I řekl Hospodin: "zkuste můj čerstvý okurkový salát."

#

#

#

# A Ďábel k tomu stvořil dressing a česnekový toast jako přílohu.

#

#

#

# A mužové a ženy si po tomto požitku povolili pásky alespoň o jednu dírku.

#

#

#

# Bůh ale vyhlásil: "Dal jsem vám přece čerstvou zeleninu a olivový olej na ni!"

#

#

#

# A Satan vytvořil malé briošky a Camembert, humrové chlebíčky a kuřecí prsíčka na

# másle, k čemuž bylo již třeba druhého talíře.

#

#

#

# A hladina cholesterolu lidstva stoupala k nebesům.

#

#

#

# Tak Hospodin stvořil běžecké boty, aby jeho děti ztratili nějaké to kilo.

#

#

#

# A Satan stvořil kabelovou televizi s dálkovým ovládáním, aby se člověk nemusel

# obtěžovat s přepínáním.

#

#

#

# A mužové a ženy se smáli a plakali před blikající obrazovkou a počali se odívati

# do strečových joggingových dresů.

#

#

#

# Nato Bůh stvořil brambory, s nízkým obsahem tuku a bohaté na draslík a další

# cenné látky.

#

#

#

# A Satan odstranil zdravou slupku a vnitřek rozdělil na plátky, které pak smažil

# ve zvířecím tuku a poprášil pak spoustou soli.

#

#

#

# A člověk získal dalších pár kilo.

#

#

#

# Pak Hospodin vynalezl libové maso, aby jeho děti nemusely zpracovávat tolik

# kalorií, a přitom aby se zasytily.

#

#

#

# A ďábel stvořil McDonalds a Cheeseburger za 99 centů.

#

#

#

# A pak se Lucifer zeptal: "Hranolky?"

#

#

#

# A člověk odpověděl: "Jasně - extra velkou porci s majonézou!"

#

#

#

# A čert řekl: "tak to má být."

#

#

#

# A člověk utrpěl srdeční infarkt.

#

#

#

# Bůh si povzdychl a stvořil čtyřnásobný bypas.

#

#

#

# A Satan vynalezl Julínka.

#

#

#

#

#

Pit
Petr Paar
2008-02-14 23:24:11

# ---------------------------------------

# On: - Drahá, já tě musím varovat, že mám 3 zásadní věci, které nejde nějak

# měnit:

# 1 - v úterý mám fotbal, ať se děje co se děje já mám FOTBAL!

# 2 - ve čtvrtek chodím hrát mariáš. I kdyby třeba tchyně měla narozeniny, já mám

# MARIÁŠ!

# 3 - v neděli chodím na ryby. Zima nebo ne, třeba prší... Je to jedno!

# Jdu na RYBY!

#

# máš co k tomu říct?

#

# Ona: - Ne, mně to nevadí... Já mám jen jednu zásadu...

# On: - Jakou?

# Ona: - Já každý večer od 9 hodin musím mít sex. A je úplně jedno jestli je

# manžel doma nebo ne - já mám SEX!

#

#

Pit
Petr Paar
2008-02-15 20:57:43

Trefně popsaná situace v našem státě

Bydlíme se ženou na mateřské a malým dítětem v menším okresním městě

120 km od Prahy ve zděděném rodinném domku. Ještě nedávno jsem

pracoval jako systémový analytik u místního výrobce telekomunikačního

softwaru, vydělával jsem na náš region slušné peníze, žena dostávala mateřskou a docela

hezky a spokojeně jsme si žili. Vydělával jsem 15 000 čistého, žena má mateřskou 3 630, za 18 630 korun se u nás dá slušně žít.

Shodou různých okolností můj zaměstnavatel zkrachoval.

Nepříjemné... Slušnou práci u nás neseženu a tak jsem se rozhodl hledat v

Praze. Našel jsem si práci hned, jsem profík v oboru, plat je slušný -

38 tisíc. Na denní dojíždění to ovšem není, takže si musím

pronajmout byt a domů jezdit jen na víkendy a jedenkrát v průběhu týdne, když je třeba

ženě pomoci, a taky aby nebyla pořád s dítětem sama. Samozřejmě něco stojí

stravování v Praze, máme sice stravenky a žena mi dává jídlo sebou, ale stejně se

nevyhnu občas nějaké restauraci. Ale práce mně baví, mám skvělé výsledky, firma je se

mnou velmi spokojená a daří se nám.

Pracuji v Praze už měsíc a půl a přišla první výplata - 26 600

korun na dlaň. Z toho okamžitě vypláznu 10 000 korun za pronájem garsonky

na Jižním městě. Ještě za vodu, plyn, internet (tedy výpalné Telecomu)

2000. Soukromě najedu domů a zpět 1 920km, což mně stojí jen na benzínu 4 800. Za

různé další nutné pražské poplatky, které bych doma neměl, vydám asi tisícovku.

Počítám, počítám.... Jsem blázen, abych tady makal celý týden bez

rodiny za 8 800? Moje žena bere mateřskou 3 630, náš společný příjem je tedy 12

430 korun. Jak s tím vyžít? Naše životní úroveň upadá.

Dávám výpověď, odjíždím domů a přihlašuji se na Úřad práce. Moje

odměna činí 10 800 korun za celodenní hraní s dcerou. Protože se večer nudím, skládám známým pécéčka. Udělám tak jedno týdně. Na každém vydělám asi 2 000, tedy 8 000 měsíčně na ruku.

Uvažoval jsem, že si zřídím ŽL a začnu se tím živit. Tak jsem zašel na úřad. Paní

mi vysvětlila, že musím platit minimální zálohy na sociální a

zdravotní pojištění, dohromady asi 3 000 za měsíc. Minimální daň mi ukousne minimálně

840 korun měsíčně. Počítám, počítám...Z mých vydělaných 8 000 mi tedy zůstane 4

160. Polovina? Paní, nechejte si ten formulář...

Podnikám dál na černo, neplatím nic, zdravotní za mne platí stát

a sociální pojištění nikdo. Stejně je k ničemu. Dostávám 10 800 od Úřadu práce, 8 000 za služby přátelům, manželka 3 630, takže náš celkový příjem do rodiny je 22 430. Naše životní

úroveň se rapidně zvedla, letos v létě si konečně dovolíme dovolenou u moře a v

zimě lyžování v Alpách. Minulý měsíc jsme si vyřídili sociální příplatek na bydlení a na

dopravu MHD, dcera má atopický ekzém a manželka ji musí vozit k lékaři.

To udělá 3000 měsíčně, vyděláváme už 25 430 čistého a koupili jsme si

hezkou Fabii na leasing.

A hodná paní na úřadě slíbila, že nám příplatek doplatí za rok

nazpět: potřebuji nové lyže a manželka si vyhlédla kožíšek. Těšíme se, až manželce zvednou mateřskou na 7000, možná bychom si pořídili druhé dítě a koupili nové, lepší, zahraniční auto, ten leasing z těch 35 800 čistého lehce utáhneme. Jednou za půl roku se nechám na chvíli zaměstnat a pak hurá znovu na ÚP. No, nějak ten měsíc vždycky přežiju....To víte, už jsem si zvykl na svůj denní režim: v 10 ráno žena zajde pro rohlíčky do pekárny, po

cestě mi koupí noviny (samé potěšitelné zprávy!), pak si chvíli hraji s dcerou a

vyrazíme někam na výlet, podle počasí - do přírody, na koupaliště, na běžky, do

aquaparku. Jen mně občas přepadá splín a pak mne trochu mrzí, že moje dvě

vysoké školy, inteligence i schopnosti nejsou využity. Nemělo by to mrzet i tu

paní na Úřadě? Ale brzy mě to přejde, vždyť se máme tak dobře a já nejsem nevděčný!

Když se vrátíme z výletu, potkám občas kluky z bývalé práce a

pozvu je na pivo. Jsou furt nespokojení, což chápu. Makají a stále jim

nestačí peníze. A přitom je to tak jednoduché...

Díky státe, díky vládo, miluji tuto svoji českou socialistickou

zem!

Pit
Petr Paar
2008-02-19 00:09:09

# # #

# # # > Předmět: infarktovy vtip

# # # >

# # #

# # #

# # # Manzelsky par sa rozhodne na chvilu uniknut tuhej zime a stravit tyzden

# # # > > na juhu pri mori. Z pracovnych dovodov sa stane, ze manzelka moze

# # # > > odletiet az o den neskor. Manzel odleti podla planu. Po prichode sa

# # # > > ubytuje v hotelovej izbe, vytiahne svoj laptop a ihned posiela mail

# # # > > svojej manzelke. Pritrafi sa mu vsak hlupa chyba a pri zadavani

# # # > > e-mailovej adresy vynecha jedno pismeno a mail sa tak dostane do

# # # > > e-mailovej schranky istej vdovy, ktora prave odprevadila svojho muza

# # # do

# # # > > hrobu. Vdova si prave prezera v pocitaci postu, ci jej neprisli nejake

# # # > > sustrastne vyjadrenia od priatelov alebo znamych...

# # # > >

# # # > > Vo chvili, ked jej syn vstupi do izby, zena uz lezi v bezvedomi na

# # # zemi.

# # # > > Zrak mu padne na monitor pocitaca, kde cita:

# # # > >

# # # > > Komu: Mojej opustenej manzelke

# # # > > Od: Tvojho muza, ktory odisiel skor

# # # > > Vec: Dorazil som

# # # > >

# # # > > Najdrahsia, prave som v poriadku dosiel. Uz som sa tu celkom zabyval a

# # # > > vidim, ze je vsetko pripravene na Tvoj zajtrajsi prichod. Zelam Ti

# # # > > stastnu cestu a cakam Ta.

# # # > >

# # # > > Lubim Ta, Tvoj manzel

# # # > > P.S. Tu dole je certovsky horuco

# # #

Pit
Petr Paar
2008-02-20 20:28:41

# # # # # # Přijde cikán k Uzlovi do ordinace. " Pán doktor Eržika mi nechce

# # # kůriť, že se ji to hnusí."

# # # # # # "Jako první stupeň therapie, si ho pomažte čokoládou a uvidíme."

# # # # # # "Druhý den cikán rozzářeně hlásí" bolo to překrásné pán doktor.

# # # # # # "No vidíte pane Červeňák, a co Vaše Eržika?"

# # # # # # "Já nevím , děti byli rychlejší."


Odpovědět

1 ......... 5  6  7  8  9 ......... 23