Fórum - Téma


K Zamyšlení.....


Fórum Pokec všeobecný K Zamyšlení.....
Pit
Petr Paar
2008-05-13 14:11:21

Oslův příběh

Jednoho dne starý osel spadl do staré studny. Chudák zvíře brečelo a brečelo po několik hodin a farmář se snažil vymyslet, co dělat.

Nakonec si uvědomil, že nepotřebuje ani studnu, ani osla a rozhodl se studnu i s oslem zasypat.

Požádal pár sousedů, aby mu pomohli. Každý popadl lopatu a začal házet hlínu, písek i smetí do studny. Napřed osel začal hlasitě brečet, ale pak se utišil.

Ještě tam hodili pár plných lopat, pak se farmář podíval do studny a uviděl něco zcela nečekaného.

Jak lopata padla na osla, on to otřásl a pak na tu hlínu a smetí šlápl, aby se dostal výše.

A čím více farmáři na osla házeli hlínu

a smetí, tím výše stoupal. Nakonec byl osel

ve studni už tak vysoko , že vyskočil ven

a odběhl.

A co z toho plyne?

  • že život na tebe občas bude házet špínu, různé druhy špíny. Umění je to

setřást a šlápnout výše,

  • že každá naše potíž je schůdek, po kterém se dá jít nahoru. Můžeme tak

vylézt i z těch nejhlubších studen,

  • že nesmíme nikdy přestat, nesmíme se vzdát,
  • že můžeme a musíme tu špínu ze sebe setřást a udělat krok nahoru!

Proto si pamatuj 4 jednohuchá pravidla pro spokojenost:

1. Osvoboď srdce od nenávisti a odpusť těm, co ti ublížili.

2. Neptrap se minulostí ani budoucností, protože co bylo, to bylo a co bude,

stejně nevíme.

3. Žij jednoduše a skromně, měj radost z toho, co máš.

4. Dávej více a očekávej méně.

Pit
Petr Paar
2008-05-15 22:46:01

Subject: Varování: voda + mikrovlnka

Před pár dny si jeden známý chtěl připravit instantní kávu. Vzal hrníček s vodou a vložil ji do mikrovlnky, aby vodu uvařil. Nevíme přesně, na kolik nastavil minutovku, ale chtěl pouze dostat vodu do varu. Když se minutovka zastavila, vyndal hrníček s vodou a konstatoval, že voda nevařila. V okamžiku, kdy do ní přesto nasypal instantní kávu,mu voda vybuchla do tváře. Hrníček zůstal celý, pouze voda mu doslova vyskočila do obličeje. Ma popáleniny druhého stupně, po kterých mu zřejmě zůstanou stopy. Navíc levé oko je taktéž postižené. Po přichodu do nemocnice mu lékař sdělil, že se jedná o známý fenomén a že voda samotná by se nikdy neměla ohřívat v mikrovlnce. Pokud přeci jen chceme ohřát vodu tímto způsobem, mělo by být v hrníčku vloženo něco navíc, např. kousek dřívka (sirka s ulomenou hlavičkou), v žádnem případě ovšem nic kovového.

Vedecké vysvětlení:

Voda se ohřívá rychleji než bublinky páry, které se nemohou vytvořit a tím uvolnit akumulovanou teplotu. Tím, že bublinky varu se netvoří a tím neuvolňuje voda akumulovanou teplotu, se voda ohřívá a přesahuje bod varu. Když se voda da do pohybu při vloženi cizího tělesa (cukr, káva,

sáček čaje), je tepelný šok dost veliký na to, aby najednou vytvořil bublinky, které vysloveně vystřelí horkou vodu ven. Jedná se o podobny efekt, jako když otevřete novou láhev Coly po předchozím protřepání.

Pit
Petr Paar
2008-05-15 23:28:50

Poplatky ve zdravotnictví u nás a v Německu.

Jaký je rozdíl mezi poplatky ve zdravotnictví u nás a v SRN? Tady máme socialistický kapitalismus, tam je sociální kapitalismus a v tom je velký rozdíl. Tam nemají nějaké Cikrty či Julínky, ale sestavení celého systému přenechali odborníkům. To, co z toho vzniklo, je sociálně spravedlivé a přijatelné pro všechny. Nikdo není znevýhodněn a každý přispívá na zdravotnictví dle svých možností. U nás nejvíce sociálně nespravedlivé je právě to, co oba Tomášové vychvalují jako největší přednost: - hranice 5.000 Kč pro každého. Určení ochranné hranice poplatků pevně stanovenou výší 5.000 Kč je sociálně nespravedlivé. Pro toho, který má roční příjem 500.000 Kč, je to jedno procento z příjmu. Ten, kdo má ale příjem jen 100.000 Kč, je to už 5% a platí tedy pětkrát více. Aby k této nespravedlnosti nedošlo, mají to v Německu stanoveno pevně v procentech. Jsou to pro každého 2% z ročního přijmu, pro chronicky nemocné 1%. U každého je tedy hranice individuálně stanovena dle jeho příjmů. Kdo může platit více, platí více, kdo méně, platí méně. Platby zdravotního pojištění taky nejsou stanoveny u všech stejnou pevnou sumou, ale vypočteny procentuálně z platu.

Tak by to mělo být i u hranice poplatků. Pokud je to jinak, je to stejně nespravedlivé, jako kdyby se stanovila daň ze mzdy pro všechny stejnou sumou, třeba 8.000 Kč. Ten s příjmem kolem 60.000 Kč by měl důvod se smát, ten s učitelským platem kolem 20.000 Kč by už takový důvod mít nemusel. Stanovit nějakou hranici, či odvod nějaké daně tak, aby to bylo sociálně spravedlivé pro všechny plátce, nejde jinak než procentuálně. Na to zřejmě nikdo nepomyslel.

Další drzostí je vyžadování placení od bezpříjmových skupin, např. od dětí. V SRN platí až od 18 let. Předpokládá se, že potom už dítě má vlastní příjem a pokud ne, tak má už nárok na sociální podporu, ze které musí rovněž platit, a to zase až do výše jen 2% (chronicky nemocní 1%). Pokud by ministr Tomáš Julínek vyžadoval, aby za děti platili rodiče, byl by to zase další případ diskriminace rodičů s nedospělými dětmi. Museli by platit dvakrát, jednou za sebe a jednou za děti. Ti s dospělými dětmi by byli zvýhodněni.

Dalším protiústavním krokem je zavedení trestu odnětí platu ve výši tří dnů pro každého nově onemocnělého. To přece nemůže být paušálně zakotveno v zákoně. Takto by mohl trestat jenom soud a musel by případ posuzovat individuálně, pokud by k nějakému zneužití ze strany pacienta opravdu došlo. To je přece nespravedlivé trestat s viníky i poctivé. Typický případ pro soud pro lidská práva ve Štrasburku.

A ještě jedna otázka. Bude muset pacient platit první 3 dny za pobyt v nemocnici, když za tyto tři dny nebude mít žádný příjem? Pokud ano, kde má na to vzít peníze? V Německu prvních 6 kalendářních týdnů je nemocný placen svým zaměstnavatelem ve výši přibližně 95% z čisté mzdy. Potom ho platí nemocenská pojišťovna přibližně 75% z hrubé mzdy. Kdo by toho zneužíval a přitom třeba pracoval načerno, může být i vyhozen ze zaměstnání. Způsobenou škodu samozřejmě musí nahradit.

Praxe s poplatky ve zdravotnictví ve SRN u lékaře.

Za návštěvu u lékaře se platí paušální poplatek za každé kalendářní čtvrtletí roku ve výši 10 eur. Nezáleží na tom, kolikrát lékaře v té době navštívíte, zdali 3x (jednou za měsíc), či 20x. Pokud tedy k lékaři chodíte průběžně přes celý rok, zaplatíte za neomezený počet návštěv za čtyři čtvrtletí celkem 40 eur. U specialisty, kam vás pošle váš lékař, se neplatí nic. Poplatky vybírá sestra, která je dál posílá zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn. Nejsou určeny lékaři, ale na podporu zdravotnictví. Lékař si nemůže přivydělat tím, že by si nechal zaplatit za vystavení receptu. Vystavit pacientovi recept je samozřejmost a součást jeho práce. Ostatně by to bylo i v rozporu se zákonem, kdyby byl lékař placen dvakrát. Jednou zdravotní pojišťovnou a podruhé samotným pacientem. Poplatky jsou plně započítány do nejvyššího možného zatížení pacienta (ochranný limit).

Poplatky za léky a obvazový materiál.

Platí omezení na nejvýše 10 eur za lék a materiál. Za každý lék, který je na doplatek, se tedy platí 10% z jeho ceny, nejméně však 5 eur a nejvýše 10 eur. Pokud by tedy cena léku byla 300 eur, pacient by nezaplatil 30 eur, ale jenom 10 eur. Poplatky rovněž nejsou určeny lékárníkům, ale pro zdravotnictví jako takové a odevzdány zdravotním pojišťovnám. Jsou plně započítány do hranice nejvyššího zatížení (ochranný limit) bez ohledu na to, jestli by si mohl pacient vybrat lék bez doplatku. Zdravotní pojišťovna do toho nemůže mluvit a musí uznat lék, který lékař pacientovi předepsal a doplatek do limitu započítat.

Poplatky za pobyt v nemocnici.

Za každý den pobytu v nemocnici se platí 10 eur, ale jenom do výše 28 dní v roce. To znamená, že ten, kdo bude ležet v nemocnici 14 dní, zaplatí 140 eur, ten, kdo si poleží v nemocnici 3 nebo 10 měsíců v roce, zaplatí nejvýše 280 eur. Poplatky jsou rovněž určeny výhradně na celý

Pit
Petr Paar
2008-05-15 23:31:31

Poplatky jsou rovněž určeny výhradně na celý systém zdravotnictví. Nemocnice musí poplatky převést na účet pojišťovny. Povinnost platit má každý občan starší 18 let. Aby byl poplatek sociální (někdo může zaplatit více, někdo méně), je vypočtena jeho nejvyšší výše z ročního příjmu pacienta a je pevně stanovena na 2 procenta z jeho ročního příjmu. Je to hranice nejvyššího možného zatížení pacienta, kterou může bez nepříznivých sociálních následků ještě snést. U každého je samozřejmě jiná, a sice podle výše jeho příjmu. V tom je sociální spravedlnost pro všechny. Výjimkou jsou zdravotně postižení a chronicky nemocní, u kterých je limit nejvyššího zatížení poloviční, tedy 1% z jejich příjmů.

Příklad výpočtu limitu.

Kdo má roční příjem 20.000 eur, musí státu ročně přispět na zdravotnictví dvěma procenty, což je 400 eur. Pokud je dlouhodobě nemocný, tak jen jedním procentem, což je 200 eur. U důchodce s ročním příjmem 10 000 eur je to 200 eur, resp. 100 eur, pokud je chronicky nemocný. Vše, co za rok zaplatí přes tuto hranici, je mu zdravotní pojišťovnou vráceno.

Vyúčtování přeplatků.

Každý pacient dostane u lékaře, v lékárně, v nemocnici, všude, kde platí poplatky, stvrzenky, které si uschová a příští rok odevzdá v nemocenské pojišťovně, která vše přepočítá. Co je zaplaceno přes limit, poukáže do šesti týdnů pacientovi na jeho účet. Když zaplatil méně, tak samozřejmě k pojišťovně nejde. Pacient už předem ví, kolik dostane, protože si to sám dokáže podle svých příjmů a stvrzenek spočítat. A ještě na doplnění.

Dlouhodobě, chronicky nemocný je ten, který je nejméně jeden rok v léčení stejné nemoci a nejméně jednou za čtvrt roku u lékaře na prohlídce, pro léky či radu. Např. diabetici, dále duševně, či tělesně postižení, připoutaní na lůžko apod. Pro pobyt v lázních a léčebných ústavech platí totéž jako při pobytu v nemocnicích. Lékař z poplatků nic nedostane, a proto není narušen vztah mezi ním a pacientem. Ordinace a nemocnice jsou jen výběrčími poplatků pro nemocenské pojišťovny.

Pit
Petr Paar
2008-06-18 20:05:28

Předmět: Povinné ručení

Nedávno přijatá novela zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ( platná

od 1. 6. 2008 ) přinesla z praktického pohledu běžného řidiče významnou změnu.

Novela zcela ruší povinnost pojišťoven vydávat doklad o pojištění, který byl řidič povinen předložit při registraci vozidla, nebo byl po řidiči požadován Policií ČR v rámci silniční kontroly. Nově bude každý řidič

povinnen mít u sebe už jen zelenou kartu. Ta bude zároveň sloužit také jako doklad pro registraci vozu.

Ale pozor, zelená karta je platná pouze tehdy, je-li podepsaná pojistníkem vozidla Drtivá většina lidí ji podepsanou nemá !!

Chrabrá PČR už se na lidech s nepodepsanou zelenou kartou pakuje, neb neznalost neomlouvá. Pokuta za nepředložení dokladu o pojištění při silniční kontrole je podle novely od 1.500 do 3.000 Kč, v blokovém řízení do 1.500 Kč.

Tak přenechte jejich pakování jiným Mrkněte do dokladů k autu jestli vozíte zelenou kartu a jestli jí máte podepsanou, a varujte svoje přátele motoristy.

Pit
Petr Paar
2008-06-18 20:22:32

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání.

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti (ZČ) Bloková pokuta (Kč)

(Přestupek/trestný čin podle ustanovení) (Trest v trestním řízení)

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7 25 000–50 000 1 rok–2 roky --------

(§ 22/1 e) bod 1) Odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trest Zákaz činnosti 1 rok–10 let

(§ 180d trestního zákona)

řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 ‰ nebo užitím jiné návykové látky 7 25 000–50 000 1 rok–2 roky ---------

(§22/1c)) Odnětí svobody až do tří let

§ 201 trestního zákona

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem 7 25 000–50 000 rok–2 roky ---------

(§ 22/1d) bod 1)

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není--li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 25 000–50 000 1 rok–2 roky ---------

(§22/1d) bod2)

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 25 000–50 000 1 rok–2 roky ---------

(§22/1d) bod 3)

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví 7 25 000–50 000 1 rok–2 roky ---------

(§22/1h) Pro porušení tohoto ust. dosud chybí sankce – platí tedy § 11 a § 13 (pokuta do 1000 Kč nebo napomenutí

při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 7 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) ---------

(§ 22/1k))

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem 6 10 000–20000 6 měsíců–1 rok ---------

(§ 22/1b))

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6 5000–10000 6 měsíců–1 rok ---------

(§ 22/1f) bod7)

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6 5000–10000 6 měsíců–1 rok ---------

(§ 22/1f) bod10)

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500

(§ 22/1f) bod9) (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6 5000–10000 6 měsíců–1 rok --------

(§ 22/1e) bod2)

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5 5000–10000 6 měsíců–1 rok --------

(§ 22/1a) bod1)

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4) 5 5000–10000 6 měsíců–1 rok --------

(§ 22/1e) bod3)

řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5 5000–10000 6 měsíců–1 rok --------

(§ 22/1e) bod4)

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5 5000–10000 6 měsíců–1 rok ---------

(§ 22/1f) bod2)

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500

(§ 22/1f) bod5) (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500

(§ 22/1f bod 6) (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 4 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500

(§ 22/1f bod 6) (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 4 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500

(§ 22/1f ) bod 6) (spáchá-li 2x a vícekrá

Pit
Petr Paar
2008-09-24 20:30:17

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009

Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé změní. Třebaže nehodu pochopitelně nikomu nepřejeme, když už k ní přece jen dojde, je dobré vědět, co dělat.

Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě v roce 2000 byl totiž limit pro oznamovací povinnost nehody stanoven na pouhých 1 000 Kč.

Od ledna 2001 jej tehdy nový zákon výrazně zvýšil, a to na 50 000 Kč. Částka, od které nehodu musíme hlásit se výrazně zvýší, a to na dvojnásobek. Od ledna 2009 bude činit rovných 100 000 Kč.

Od vyššího limitu si policie hodně slibuje, hlavně pak to, že se namísto objasňování dopravních nehod bude moci víc věnovat běžnému dohledu nad silničním provozem.

Kdy volat policii

Zrekapitulujme si, v jakých případech budeme po 1. lednu 2009 dopravní nehodu povinně hlásit Policii ČR.

Muže zákona budeme volat v těchto případech:

1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.

2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.

3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.

4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).

5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).

6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti policie.

Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti současnému stavu se toho zas až tolik nezmění. Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě.

Zatímco dnes voláme policii ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně změní a policie se i v těchto případech bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč.

Bez policie? Sepište o nehodě záznam!

Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit. Při nehodě, ke které můžete přijít jako "slepí k houslím", hrají svou roli taky nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout.

Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění "planého" výjezdu policie k nehodě byly nakonec zavrženy.

Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku.

Potvrzení o zapůjčení vozu při jízdě do zahraničí

Mimo běžné doklady k zapůjčenému vozu jako je technický průkaz a zelená karta mezinárodního pojištění potřebujete také…

Souhlas majitele o zapůjčení vozu, kde jsou uvedena nezbytná osobní data majitele, automobilu a samozřejmě vaše. Pro členy rodiny stačí podpis majitele vozu. Pro ostatní a týká se to především zapůjčení firemního vozu doporučujeme notářské ověření. Vždy by mělo být uvedeno telefonní číslo, na kterém mohou orgány zahraniční policie kontaktovat majitele, ideálně v některém světovém jazyku. Mimo vyvrácení pochybností o totožnosti vozu se jedná také o kontakt v případě vážné dopravní nehody nebo krádeže vozu.

Potvrzení o užívání firemního vozidla

Potvrzení o užívání osobního vozidla

Záznam dopravní nehody

Návod jak vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“

POTVRZENÍ O UŽÍVÁNÍ FIREMNÍHO AUTOMOBILU

Statutární zástu

Pit
Petr Paar
2008-09-24 20:33:42

Jak vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“

1) Používejte jen jednu sadu formulářů pro 2 zúčastněná vozidla (dvě sady pro 3 zúčastněná vozidla atd.). Není důležité, kdo formulář dodá a vyplní. Použijte propisovací tužku a pište tak, aby byly čitelné i kopie.

2) Při vyplňování "Záznamu o dopravní nehodě" dávejte pozor na následující upozornění:

 otázky v bodě 8 se vztahují na Vaše doklady o pojištění (číslo dokladu o pojištění odpovědnosti, zelené karty)

 otázky v bodě 9 se vztahují k Vašemu řidičskému průkazu

 označte přesně místo střetu (bod 10)

 označte křížkem tu variantu (1-17), která se týká Vaší nehody (bod 12) a na konci uveďte počet Vámi označených políček

 vyhotovte nákres nehody (bod 13 )

3) Nezapomeňte uvést eventuální svědky nehody, jejich jména a adresy, zejména pokud se Váš názor liší od ostatních účastníků nehody.

4) Podepište Záznam o dopravní nehodě a nechte jej podepsat i druhého řidiče. Jeden výtisk předejte druhému účastníkovi a ponechte si druhý za účelem předání Vašemu pojistiteli.

5) Při oznámení nehody pojišťovně nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem, formulář předejte bezodkladně příslušné pojišťovně.

POTVRZENÍ O ZAPŮJČENÍ VOZU V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

Pan/paní ...............................................................

Mr./Ms

M./Mme souhlasí a potvrzuje používání automobilu

hereby agrees and confirms the use of his/her vehicle

consentie et confirme l'utilisation de son vehicule

Panem/paní .........................................................

by Mr./Ms.

par M./Mme bytem Česká republika.

permanent residence in the Czech republic.

de résidence permanente en Republique Tcheque.

Vozidlo je zapůjčeno na dobu od .........................

The vehicle is lent for the period beginning from

Le véhicule sera preté a partir du do .........................

to

jusqu'au

Specifikace cílové země či trasy: ..................................................................................................................

Specification of country of destination or itinerary:

Specification du pays de destination ou itinéraire: ......................................................................................

IDENTIFIKACE AUTOMOBILU:

VEHICLE IDENTIFICATION:

IDENTIFICATION DU VEHICULE:

Typ vozidla: .........................................................................................................................

Vehicle type:

Type de véhicle:

Pit
Petr Paar
2008-11-18 11:31:37

Fakta o medu a skořici.

Je zjištěno,že směs medu a skořice léčí většinu nemocí.Med se vyrábí ve většině zemí světa.Dnešní vědci jej doporučují jako velmi účinný lék na všechny druhy

nemocí.Med může být užíván bez jakýchkoliv vedlejších účinků na všechny druhy nemocí.Vědci zjistili,že ačkoliv je med sladký,jestliže se bere ve správných dávkách jako lék,nemůže ublížit ani diabetickým pacientům.Týdeník

World News,vycházející v Kanadě,ve svém vydání datovaném 17 ledna uveřejnil následující seznam nemocí,které mohou být léčeny medem a skořicí jako výsledek studií západních vědců.

Nemoci srdce:

Smíchejte med a mletou skořici a mažte na chléb místo džemu nebo marmelády

a jezte pravidelně k snídani.Snižuje to hladinu cholesterolu v krvi a cévách a chrání pacienty před infarktem.Ti,kteří už infarkt prodělali a budou jíst toto denně,budou se držet míle daleko od dalšího infarktu.Pravidelné snídaně tohoto

druhu ulevují při zadýchávání a posilují srdeční tep.V Americe a Kanadě,různé

domy s ošetřovatelskou péčí léčí takto své pacienty,kteří jsou ve věku,kdy cévy

a žíly ztrácejí svou pružnost a mohou se ucpávat.Med a skořice vracejí cévám a žilám jejich pružnost.

Artritida:

Artritičtí pacienti mohou denně,ráno a večer,jeden šálek horké vody s 2 lžičkami

medu a 1malou lžičkou skořice.Berou – li to pravidelně může se vyléčit dokonce

i chronická artritida.Dle výsledků průzkumu dělaného na universitě v Copenhavenu bylo zjištěno,že z 200 pacientů léčených 1 lžící medu a lžičkou

skořice před snídaní,73 nemocných bylo úplně zbaveno bolesti a do měsíce nemocní,kteří se nemohli pohybovat,začali chodit bez bolestí.

Infekce močového měchýře:

Rozpustit 2 lžíce medu a 1 lžičku skořice ve sklenici vlažné vody a vypít.Tím se odstraní infekce měchýře a močových cest.

Bolesti zubů:

Smíchejte 1 lžíci skořice a 5 lžic medu.Aplikujte 3x na bolavý zub a bolest přestane.

Chloresterol:

2 lžíce medu a 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2dcl horké vody,které podávali pacientům s vysokou hladinou cholesterolu dokázaly snížit hladinu

cholesterolu o 10% do 2 hodin.Podává – li se 3x denně je vyléčen i pacient s chronicky vysokou hladinou cholesterolu.Dle informací zmíněného časopisu

i samotný pravý med,je – li užíván denně,zabraňuje zvyšování cholesterolu.

Nachlazení:

Ti,kdo trpí na časté nachlazení,by měli užívat 3x denně 1 lžíci vlažného medu s ¼ lžičky skořice po dobu 3 dnů.Tím se vyléčí nachlazení,chronický kašel a pročistí průdušky.

Potíže se žaludkem:

Med se skořicí úspěšně léčí bolesti žaludku a chrání žaludek od vzniku žaludečních vředů.

Plynatost:

Dle studií prováděných v Indii a Japonsku med a skořice zabraňují tvoření nadbytečných plynů při trávení.

Posílení imunitního systému:

Každodenní užívání medu a skořice posiluje imunitní systém a chrání tělo před viry a bakteriemi a brání útokům virových infekcí.Vědci zjistili,že med obsahuje obrovské množství železa a vitaminů.Pravidelné užívání medu posiluje bílé krvinky v jejich boji s viry a bakteriemi.

Těžký žaludek:

1 lžička skořice a 2 lžíce medu před jídlem zabraňuje zvýšení kyselosti žaludku i u nejtěžších jídel.

Chřipka:

Vědci ve Španělsku zjistili,že med obsahuje přírodní látky,které zabíjejí kmeny chřipky a chrání před ní pacienty.

Dlouhověkost:

Čaj vyrobený z medu a skořice,je–li brán pravidelné,zabraňuje potížím dlouhého věku.Vezměte 4 lžíce medu,1 lžíci skořice a uvařte jako čaj spolu se 3 šálky vody a uvařte jako čaj.Pijte ¼ šálku 3x denně.To udržuje kůži čerstvou a hebkou až do vysokého věku.Délka života stále vzrůstá a i 100 letí lidé mohou být svěží,jako ve 20 letech.

Pupínky:

3 lžíce medu a 1 lžička skořice se smíchá v pastu.Ta se aplikuje na pupínky před spaním a ráno se smyje teplou vodou.Když to děláte denně pupínky do týdne zmizí i s kořeny.

Kožní infekce:

Aplikace medu a skořice na postižená místa léčí ekzemy i pásový opar a všechny typy kožních infekcí.

Hubnutí:

Každý den ráno,1/2 hodiny před snídaní na lačný žaludek a večer před spaním vypijte šálek medu se skořicí.Pravidelné užívaní sníží váhu i u mimořádně obézních osob.Pravidelné užívaní zabraňuje usazování tuku i při požívání mimořádně tučných jídel.

Rakovina:

Nedávné výzkumy prováděné v Japonsku a Austrálii prokázali,že i pokročilá rakovina kostí,žaludku a střev může být s úspěchem léčena.Pacienti trpící těmito druhy rakoviny by měli užívat lžíci medu a lžíci skořice měsíc 3x denně.

Pit
Petr Paar
2008-11-18 11:37:25

Chronická únava:

Nedávné studie ukazují,že cukr obsažený v medu nejvíce pomáhá při regeneraci tělesných sil.Pacienti-senioři užívající med a skořici v poměru 1 ku 1 jsou čilejší a ohebnější.Dr Milton,který tyto výzkumy prováděl říká,že 1 lžíce medu a malá

lžička skořice smíchané s vodou a brané několikrát denně a hlavně kolem 3 hodiny odpoledne,kdy začíná klesat tělesná vitalita obnoví do týdne vitalitu těla.

Zápach z úst:

Lidé v Jižní Africe už odedávna první co ráno udělají jr to,že kloktají 1 lžíci medu a lžíci skořice smíchané s horkou vodou.Jejich dech tak zůstává čerstvý po celý den.

Závěrem:

Co říci závěrem?Myslím.že Vám to určitě neublíží a že je nejlepší to vyzkoušet.Co myslíte?Vzpomínáte,když jsme byli děti?Krajíc chleba pomazaný

čerstvým máslem a posypaný skořicí patřil mezi oblíbené pochoutky.Asi na tom něco je!


Odpovědět